Sivut

lauantai 5. kesäkuuta 2021

Vantaan yliopisto

Keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko herätti viime syksynä keskustelua kysymällä, olisiko Suomessa uuden yliopiston perustamisen aika.

Konkreettisesti Saarikko halusi sanoa, ettei korkeakoulujärjestelmämme ole ikinä valmis. Maailma ympärillämme muuttuu sen verran nopeasti, että myös yliopistoilta ja ammattikorkeakouluilta vaaditaan uutta ajattelua.

Keskeisin kysymys on osaamis- ja koulutusvaatimusten jatkuvaan kasvuun vastaaminen. Vanhoja työpaikkoja katoaa ja uusia syntyy koko ajan. Uusissa työpaikoissa tarvitaan entistä useammin korkeakoulutuksen tuottamaa osaamista. Yksilötasolla koulutus on paras työllistymisen turva ja elämässä pärjäämisen tae.

Toinen koulutuksen keskeinen muutosilmiö on, että meidän jokaisen on päivitettävä osaamistamme jatkuvasti. Osaaminen vanhanee nopeasti, joten nuorena opiskeltu ei kanna enää läpi työuraa. Tulevaisuudessa työntekoa ja opiskelua pitääkin voida yhdistellä jouhevasti työuran eri vaiheissa.

Näistä syistä korkeakoulutuksen tarjontaa pitää laajentaa. Lisäksi eri alojen ja alueiden osaamistarpeisiin pitää pystyä vastaamaan nykyistä jouhevammin.

Meidän pitääkin löytää Suomessa uudenlaisia tapoja järjestää korkeakoulutusta. Koulutusta on vietävä sinne, missä sitä ei ole vielä tarjolla. Tarvitaan lisää ajasta ja paikasta riippumattomia opiskelumahdollisuuksia sekä liikkuvia kampuksia. Lisäksi korkeakoulujen ja yritysten välistä yhteistyötä on tiivistettävä, jotta koulutusta voitaisiin järjestää työn yhteydessä. Myös korkeakoulutukseen on tuotava oppisopimuskoulutuksen kaltainen työpaikalla tapahtuvan kouluttaumisen malli.

Pohdinta uudesta yliopistosta on luonnollisesti herättänyt kysymyksen siitä, minne uusi korkeakoulu sijoittuisi. Suomessa on monta koulutuksellista kapeikkoa, joissa tarvetta uudelle yliopistolle varmasti olisi.

Yksi näistä on Vantaa, joka ei ole historiansa varrella profiloitunut merkittävänä koulutuskaupunkia - ainakaan korkeakoulutuksen saralla. Vantaan taloudellista kasvua on vauhdittanut yrittäjävetoinen teollisuustyö. Tähän tulemme nojaamaan jatkossakin. Kriittinen kysymys kuitenkin on, että osaamis- ja koulutusvaatimusten kasvaessa Vantaan kasvun esteeksi uhkaa nousta pula osaajista. Vanha koulutustarjonta ei enää riitä tulevaisuuden maailmassa.

Vantaalle onkin perustettava oma "yliopisto". En tarkoita tällä fyysistä kampusta, vaan aivan uudenlaista edelläkävijyyttä. Vantaan pitäisi lähteä rakentamaan itsestään jatkuvan oppimisen superkaupunkia, jossa yritykset tekevät tiivistä yhteistyötä korkeakoulujen kanssa ja jokaisella vantaalaisella on mahdollisuus hankkia korkeaa osaamista läpi työuransa.

Tämän kaltaisen toimintamallin rakentaminen on Vantaan pärjäämisen elinehto, mutta samalla myös mahdollisuus nousta suunnannäyttäjäksi suomalaisen koulutuksen kehittämisessä. Tulevalla valtuustokaudella Vantaan onkin otettava aktiivinen rooli korkeakoulukysymyksissä.

Ei kommentteja: